Cynthia Erivo to pay tribute to Sondheim at the Grammy Awards